Hava sıcaklığı 7°C’ nin altına düştüğünde kışlık lastikleri takmak gerekmektedir. Bunun  bir pazarlama taktiği olmadığını anlamak için yazımızı okuyun.
 
Sıcaklık 7°C’ nin altına düştüğünde kışlık lastiklerimizi takmamız gerektiği doğru mu ?
 
Evet. Yaz lastiklerinin hamuru kış lastiklerininkilerden farklıdır. Bu lastikler belirli bir sıcaklık derecesinde aniden özelliklerinin bir kısmını kaybederler. Tabi ki 7°C bunun için düşünülmüş bir sınırdır, ancak sıcaklık 0°C’ ye yaklaştığında şüphesiz kışlık lastiklerimizi takmamız gerekir.
 
Neden bazı kişiler “7°C kuralı”‘nın bir yalan olduğunu düşünmektedir?
 
Bazı sürücüler “7°C kuralı”’nın bir pazarlama taktiği olup, kışlık lastik satmaktan başka bir amacının olmadığını düşünürler.
 
“7°C kuralı” hakkında böyle düşünülmesinin sebebi haftalık bir dergi olan “Stern”’ in yaptığı bir test yüzünden olmuştur (48/2005). Bu çalışma göstermiştir ki yaz lastikleri 0-7 derece arasında kış lastiklerinden daha kısa fren mesafesine sahiptir. Ancak bu “7°C kuralı”’ nı yalanlamamaktadır.

Hava sıcaklığı düştüğünde kış lastiklerimizin montaj zamanı gelmiş demektir.

 
Bu testin sonucunu nasıl anlamamız gereklidir ?
 
Bu testte altı çizilmesi gerek şey, aslında bütün kış lastiklerinin fren mesafesinin yaz lastiklerininkinlerden daha uzun olduğudur. Testte, belirli şartlar altında, bazı kış lastiklerinden daha kısa fren mesafesine sahip olan belirli yaz lastiği modelleri karşılaştırılmıştır. Bir son ürün olan lastik, bazı karakteristik özelliklerin karışımını içermektedir. Örneğin bazı lastiklerin ömrü uzundur, bazılarının ise yol tutuşu.
 
Bazı kış lastikleri kuru zeminde 10°C’ ye kadar iyi performans göstermektedirler. Benzer olarak bazı yaz lastikleri de 0°C’ ye kadar güvenlik sağlayabilecek kapasitededirler.
 
Bazı yaz lastikleri düşük sıcaklıklarda bile nasıl hala iyi performans gösterebilirler?
 
Lastiğin hamuruna silisyum içeren karışımlar katılması lastiğin düşük sıcaklıklarda bile elastikliğini korumasını sağlar. Eklenen silisyum, lastiğin dönme direncini de düşürmektedir ve bu nedenle bazen yaz lastiklerinde de kullanılır. Bu sayede bazı yaz lastikleri 7°C’ nin altında bile performanslarını korumaktadırlar.
 
Peki kış lastiklerini kullanmak gerekli midir?
 
Evet gereklidir. Çünkü kış lastikleri kış koşullarında güvenliğinizi sağlayan özel sırt deseni, daha fazla olan dişleri, yükseltilmiş sırt bölgesi gibi sayısız özellikler içerir.
7°C’ nin aslında bir kural değil, yalnızca bir fikir olduğunu da hatırlamakta fayda vardır. Eğer günlük sıcaklık derecesi ortalaması 7 ise, gün içinde hava sıcaklığı bunun daha üzerinde olabilir, ancak sabahları hava don olabilecek kadar soğuyabilir. Böyle durumlarda kışlık lastiklerin montajını yapmak gerekir.
 
Eğer “7°C kuralı” bir pazarlama politikası ise ?
 
Bu mantıken yanlış bir iddia olur. Aslında sadece tek tip lastik üretimi markalar için daha kolay olurdu. Sezonluk lastik üretim maliyetlerinde düşüş olurdu. Bütün sene aynı lastikleri kullanmak tüketici açısından bir değişikliğe neden olmazdı çünkü bu sefer lastikler daha çabuk eskirdi ve daha sık yeni lastik alınması gerekirdi. Tek tip lastik üretimi ile gelir daha fazla olurdu ve giderler artardı.