Bir çok ülkede motorlu araçlar için devlete bağlı ajanslar lastik yönetmeliklerinden sorumludur. 

Amerika’da lastik yönetmeliklerinden hangi kurum sorumludur?

Ulaştırma ve Karayolalları Trafik  Güvenliği İdaresi.
Üreticiler tarafından onaylanmış lastikler Amerikan standartlarına uyumlu ise yanaklarında “DOT” sembolüne sahiptir

Avrupa’da lastik yönetmeliğinden hangi kurum sorumludur?

Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (ECE) üye ülkeleri birleştiricilik ilkesi nedeniyle motorlu taşıt standartlarını aynı seviyede tutmak ister. Bu nedenle Avrupa’da otomobil ve ticari araç lastikleri sınırdan diğer herhangi bir ülkeye geçer.

Otomobil ve kamyon lastikleri yıllardır ECE standartlarında olmasına rağmen fiziksel boyutta yanak sembolleri, dayanıklılık ve yüksek hız, diğer kriterler yani gürültü son zamanlarda ortaya çıkmıştır.

Gürültü ile ilgili Avrupa standartları

Lastik gürültü standartlarına, belirli sınırlar içindeyse dahil olur. Bu standartlar 2004 yılının başından beri kademeli olarak uygulanmaktadır. O zamandan beri, yeni araçlara orjinal ekipman olarak monte edilen tüm lastikler gürültü testini geçmek zorundadır.

Hangi lastikler ECE standartlarını karşılamaktadır?

Lastiğin tüm yönetmelikleri karşıladığını belirten ECE sembolü yanakta gösterilir, açıklamalarda yük ve hız indeksi ile birlikte görünür. ECE sembolünü elde edebilmek için, lastik labaratuvar onaylı olmalıdır, uygunluk testini geçmelidir, üretim esnasında kalite kontrol testini geçmek zorundadır.

ECE sembolü nasıl okunur?

Sembolde harf kombinasyonu “e” ve nümerik kod (çemberde veya dikdörtgen) ülkeyi lastiğin ilk kayıtlı olduğu yeri belirtir. Bu bilgiyi takip eden iki haneli rakam lastiğin onaylandığı bir önceki yönetmeliği belirtir (örneğin “02” otomobillerde kullanılan ECE 30. yönetmeliği ve “00” kamyonetlerde kullanılan ECE 54. yönetmeliği), takip eden hane ECE sertifikasını ifade eder. İlave olarak teste tabi tutulan lastikler ve dönme gürültü limitlerini karşılayan lastikler başka bir ECE sembolü “-s” son eki ile (“ses” için) tayin edilebilir.

  Geleneksel sembol                  Alternatif sembol              Gürültü işareti ile birlikte sembol

Lastiklerle ile ilgili standartlar

Lastikler için test ülkelerine bağlı olarak yanakta bir veya iki ECE sembolü içerebilir. Bunlar aşağıdaki sembollerdir: 

Kod        Ülke Kod        Ülke
E1 Almanya E21 Portekiz
E2 Fransa E22 Rusya
E3 İtalya E23 Yunanistan
E4 Hollanda E24 İrlanda
E5 İsveç E25 Hırvatistan
E6 Belçika E26 Slovenya
E7 Macaristan E27 Slovakya
E8 Çek Cumhuriyeti E28 Belarus
E9 İspanya E29 Estonya
E10 Yugoslavya E31 Bosna Hersek
E11 Büyük Britanya E32 Letonya
E12 Avusturya E34 Bulgaristan
E13 Lüksemburg E37 Türkiye
E14 İsviçre E40 Makedonya
E16 Norveç E43 Japonya
E17 Finlandiya E45 Avusturalya
E18 Danimarka E46 Ukrayna
E19 Romanya E47 Güney Afrika
E20 Polonya E48 Yeni Zelanda