Siparişinizin Durumu
Sipariş numaranızı, soyadınızı ya da TC Numaranızı yazarak sipairşinizin durumunu öğrenebilirsiniz.

Sipariş durumunu kontro et

Sipariş durumunu kontro et

Garanti Şartları

   

1. Lastiklerin satın alınma tarihinden itibaren 24 ay garanti süresi vardır, ancak garanti kapsamında olması için lastiğin TWI göstergesini aşmaması gerekir. Garanti yalnızca üretici kaynaklı kusurları kapsamaktadır. Eğer lastiğin bir kısmı bile TWI aşınma değerine ulaşmış ise lastik aşınmış olarak kabul edilecek ve garanti kapsamında olmayacaktır.

2. Garanti dışı durumlar:
• Yanlış sürüş tekniği nedeniyle oluşan hasarlar,
• Montaj ve demontaj sırasında yapılan hatalardan kaynaklanan hasarlar,
• Lastiklerin kötü koşullarda saklanması sonucu olan hasarlar,
• Arızalı bir araç kullanılmasından dolayı kaynaklanan hasarlar,
• Harici mekanik hasarlar.

3. Garanti talebi lastiği satın aldığınız anda yapılmalıdır.

4. Garantiye verilen lastik için hasarın karşılanması, lastik geri iade edildikten sonraki 14 güne kadar gerçekleştirilir.

5. Her türlü fabrika hatası durumunda lastik garantı kapsamındadır (kötü üretim, materyal kusurları veya yapı kusurları). Garanti sonucunda müşteriye yeni ve kusuru olmayan bir ürün verilir veya para iadesi gerçekleştirilir.

OPONEO.COM.TR firmasi garantiden dolayı oluşabilecek gecikmelerden, rahatsızlıklardan ve ürünün hasarlı olmasından dolayı oluşabilecek diğer problemlerden sorumlu değildir.

 

Bridgestone, Firestone, Dayton

Garanti Koşulları

1) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Şirketimiz tarafından satışı yapılan Bridgestone marka dış ve iç lastikler, üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
3) Lastiğin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir ve inceleme süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre malın üretici firma yetkili satıcısına teslim tarihinden itibaren başlar.
4) Lastiklerin garanti süresi içerisinde üretim, malzeme, işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda tamirin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı ya da herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin lastiğin tamiri yapılacaktır.
5) Malın; teslim tarihinden itibaren garanti kapsamı içinde kalmak kaydıyla iki yıl içerisinde ayn arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması halinde maldan faydalanmamanın süreklilik kazanması, tamir için geçen azami sürenin aşılması, arızanın tamirinin mümkün olmadığının firmamız tarafından düzenlenecek bir rapor ile belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan durumlarda mal, garanti kapsamı dışında kalır.
7) Mal, aşırı kullanım nedeniyle taban diş derinliğinin emniyet seviyesi olan ve resmi kuruluşlarca tespit edilen en düşük diş derinliğine kadar aşınması ile lastik kullanım ömrünü tamamlamış olacağından, garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
8) Lastik sahibi, Bridgestone yetkili satıcısı ile anlaşmazlık olması halinde, durumu en kısa sürede şirketimize yazıyla ya da telefonla bildirmelidir.
9) Tüketici, Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Garanti nasıl uygulanır?

1) Garanti uygulamasının başlaması için başvuru konusu lastiğin, fatura ve garanti belgesi ile beraber yetkili Bridgestone bayisine getirilmesi gerekir.
2) Bridgestone bayisine teslim edilen başvuru konusu lastik, Bridgestone Teknik Heyeti tarafından titizlikle incelenir.
3) İnceleme sonucu müşterimize yazılı olarak bildirilir.
4) Fabrikasyon özür tespit edilen lastiğin değiştirilmesi işlemleri bayimiz tarafından yapılır.
5) Fabrikasyon özür tespit edilen lastik incelemeden sonrasında Teknik Heyet tarafından hurdalanır. Garanti kapsamı dışında kalan lastik ise müşterimize teslim edilmek üzere bayimize teslim edilir.

Garanti kapsamı dışında kalan hususlar:

1) Taş, çivi, cam, metal ve benzeri cisimler etkisiyle hasarlanmış lastikler.
2) Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan çarpma ve darbeler sonucu meydana gelen hasarlar.
3) Yanlış uygulamalardan ve araç mekaniğinden dolayı hasarlanmış lastikler.
4) Yoldaki kaldırım kasis, çukur, düşük banket ve benzeri dış etkenlerden dolayı meydana gelen hasarlar.
5) İç lastik(tube-type) takılması gereken lastiklerin, iç lastik takılmadan (tubeless) kullanılması nedeniyle meydana gelen hasarlar.
6) Dış lastik içerisine takılı iç lastik ve kolonun farklı marka ve yapıda olmasından kaynaklanan hasarlar.
7) Aracın istiap haddi üzerinde aşırı yükleme yapılması sonucu meydana gelen hasarlar.
8) Lastiklerin standardına uygun olmayan hava basıncı ile kullanılması sonucu meydana gelen hasarlar.
9) Yüksek hızlarda yapılan ani frenlemeler neticesinde meydana gelen blok şeklindeki aşınma hasarları.
10) Lastiğin janta takılması veya sökülmesi sırasında meydana gelen topuk kırılması ve benzeri hasarlar.
11) Lastiklerin, aşırı basınçlı su ile yıkanması sırasında meydana gelen hasarlar.
12) Tamir edilmiş ve kaplama yapılmış lastikler.
13) Lastiklerin tüketici tarafindan güneş altında uzun süre depolanması ve ozon üreten elektrik motor ve benzeri cihazlara yakın olarak bulundurulması ile oluşabilecek yüzeysel ince çatlamalar.
14) Fatura ve garanti belgesi olmayan lastikler Bridgestone garanti kapsami dışındadır.

 

Nokian

Garanti Şartları

Nokian Markalı Lastikler için mükellefiyet Şartları Bu şartlar, Nokian Şirketi ya da Nokian Gruba ait olan bir şirket tarafından üretilen Nokian markalı lastiklerin, hammade ve fabrikasyon hatalarını içermektedir. Mükellefiyet lastik imalatından sonra beş (5) yıl süreyle etkin olup, lastiklerin Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Ingiltere hariç perakende satildiği ülkelerde geçerlidir. Mükellefiyet şartları dahilinde, üreticisinin muayenesi sonucunda herhangi bir hammadde ya da üretim hatası tespit edilirse, lastiğin hasarı hesaplanıp geri ödeme yapılacaktır. Nokian Lastikleri mükellefiyet terimlerine göre, üretici aşağıdaki sonuçlardan sorumlu değildir.

a) Normal kullanımın neden olduğu aşınma;
b) Verilen talimatlara göre uygunsuz kullanım;
c) Araba yarışı ya da diğer istisnai koşullarda kullanım;
d) Janta yanlış montaj;
e) Nokian Lastikleri dışında, 3. şahıslar tarafından lastiğin uygunsuz depolanması;
f) Nokian Lastikleri ya da yetkili servisleri dışında, yapılan yanlış çivileme uygulalamaları;
g) Nokian Lastikleri ya da yetkili servisleri dışında yapılan değişiklik ya da tamirlerden oluşan hasarlar;
h) Taşıma veya yükleme gibi, Nokian Lastiklerinin kapsamı dışındaki nedenlerle oluşan hasarlar;
i) Zincir vb gibi aksesuarların kullanılmasıyla oluşan hasarlar;
j) Nokian Lastikleri tarafından teyit edilmemiş ya da onaylanmamış bilgilerin müşteriye verilmesiyle oluşan hasarlar;
k) Daha düşük kalitedeki lastiklere oranlayarak sınıflandırma ve buna göre yapılan fiyat değişikliklerindeki telafiler (DA tyres)*.(AG lastikler)*

Nokian Lastiklerinin sorumluluğu, yukarıda belirtilen mükellefiyet hükümleri dikkate alınmaksızın, kusurlu lastiğin diş derinliğinin, satıldığı ülkenin yasal gerekliliğine uyduğu sürece geçerlidir. Lastiğin diş derinliği ülkenin yasal koşullarına uymuyorsa Nokian Lastikleri mükellefiyet hükümleri geçerli sayılmayacaktır ve Nokian Lastiklerinin bu anlaşmada öngörülen ve yukarıda belirtilen beş yıllık sorumluluğu dahi geçerli olmayacaktır.

Nokian'in mükellefiyet yükümlülüğünün uygulanması için, müşteri arızayı, oluştuktan ya da fark ettikten sonra 2 ay içerisinde Nokian yetkili satıcısına bildirmek zorundadır. Müşteri arızalı lastiği derhal yetkili satıcıya geri götürmelidir. Eğer arızanın bu anlaşmada belirtilen durumlardan kaynaklandığı tespit edilirse Nokian Lastikleri geri dönüşten oluşan tüm maliyetleri karşılayacaktır. Lastiğin arızalı olmadığı tespit edilirse, Nokian Lastikleri, müşteriden iade masraflarını tahsil eder. Nokian Lastikleri ya da yetkili satıcı, müşteriye inceleme için lastiklerin nereye ve nasıl yollanacağı ile ilgili ayrıntılı bilgi verecektir. Kusurlu olduğu tespit edilen lastik geri gönderilmeyecek, ödenen tazminat kusurlu lastiği de kapsayacak şekilde olacaktir. Nokian Lastikleri'nin muayenesi sonucunda hammadde ya da üertimden kaynaklanan bir kusur tespit edilirse, lastikte kalan oluk derinliği nezninde hesaplanan değer kadar tazmin edilecektir. Lastiğin kalan değeri, satıldığı ülkenin mevzuatında temel olarak öngörülen asgari oluk derinliği, modeli, boyutu, tipi ve piyasa fiyatına göre en yakın noktadan hesaplanır. Nokian Lastikleri, söz konusu yerel zorunlu yasaların gerektirdiği sürece, kusurlu olduğu tespit edilen lastiklerin herhangi bir montaj ya da balans maliyetlerini ödemez.

Nokian Lastiklerinin sorumluluğu aynı zamanda çivileme işlemi ile ilgi olarak Nokian Lastikleri ya da yetkili girişimci tarafından yapılan çivileme kusurlarını da kapsamaktadir. Nokian Lastikleri herhangi başka bir zarar için sorumluluk kabul etmez ve sorumluluk şartları mücbir sebepler veya Nokian Lastikleri'nin kapsamı dışındaki diğer konularda ve durumlarda geçerli değildir. Örneğin, savaş, ayaklanma, yangın, endüstriyel eylem, hükümet müdahaleleri, doğal afetler, toplu taşıma kesintileri ve enerji veya hammadde tedarik sıkıntısı. Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birisi oluşursa, söz konusu mucbir sebep ortadan kalkıncaya kadar, Nokian Lastikleri sorumluluk şartlarından muaf olacaktır..

Nokian Lastikleri sorumluluğu, yalnızca yukarıda belirtilen sorumluluk şartları ve sınırlarında belirtildiği gibi geçerlidir. Nokian lastikleri hiçbir koşulda, lastik kullanımındaki yetersizlikten kaynaklanan, arıza ya da dolaylı hasarlardan oluşabilen iş kaybı ya da diğer her hangi bir finansal zarardan ve hasardan sorumlu tutulamaz.

Başlangıçta söz konusu olan bu sorumluluk şartları, bu şartlar kapsamında lastiği satmak amacıyla satın almış olan ve perakende satış yapan ülkelerde geçerlidir.
Bu sorumluluk şartları Finlandiya yasalarınca yönetilip tesfir edilir.

Bildirimin 2 aylık süresi sadece AB üyesi ülkeler için geçerlidir; Diğer yerlerde bu süre 14 gündür.

 

Continental

Continental Garanti Prosedürü Nasıl Uygulanır?

1. Arıza şikayeti söz konusu olan lastik, garanti belgesi ve faturası ile birlikte, garanti süresi içinde ürün yetkili satıcısına getirilir.
2. Yetkili satıcı tarafından lastik inceleme ve değerlendirme talep formu düzenlenir ve lastik incelenmek üzere teslim alınır.
3. Söz konusu lastik Continental şirketi teknik uzmanlarınca incelenir.
4. Üretim hatası tespit edilen lastik için garanti şartları yerine getirilir ve lastik üreticinin mülkiyetine geçer Garanti kapsamınn dışında kalan lastikler, yetkili satıcı kanalı ile müşteriye iade edilir.
5. İnceleme sonucu, şirketimizin resmi kağıdı ile lastik sahibine ve yetkili satıcıya yazılı olarak bildirilir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Hususlar

1. Çukur, kasis, kaldırım, ve düşük banket gibi uygun olmayan yol koşullarından kaynaklanan hasarlar.
2. Cam, çivi, taş, metal ve benzeri sert ve keskin cisimler nedeniyle oluşan hasarlar.
3. Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan ve/veya çarpmalar sonucunda meydana gelen hasarlar.
4. İç lastik takılarak kullanılması gereken dış lastiklerin iç lastiksiz kullanılmaları sonucu ortaya çıkan hasarlar.
5. Kullanılan dış lastik, iç lastik ve kolonun farklı markalar olması halinde, Continental markası taşımayan iç lastik ve/veya kolonun imalat hatasından kaynaklanan dış lastik hataları.
6. Araç üreticisi tarafından belirlenen lastik ebat/tipi dışındaki lastik kullanımından doğan hasarlar.
7. Kaplanmış ve/veya tamir edilmiş lastikler.
8. Araca, istiap haddi üzerinde aşırı ve dengesiz yükleme yapılması ve lastiğin hız limitinin üzerinde kullanılması nedeniyle meydana gelen hasarlar.
9. Tespit edilmiş standartlara uymayan hava basıncı ile kullanılan lastiklerde meydana gelen hatalar.
10. Araçların ön düzen, süspansiyon ve fren sistemlerinin arızalı ve ayarsız olması sonucu oluşan hasarlar.
11. Hatalı, hasarlı ve lastik ebadına uygun olmayan, yanlış jant kullanılmasından meydana gelen hasarlar.
12. Lastiğin janta takılması/sökülmesi sırasında meydana gelen hasarlar.
13. Lastiklerin tüketici tarafından depolanması sırasında uygun koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar.
14. Lastiklerin tanıtma ve kullanma kılavuzuna uygun olmayan koşullarda kullanılması sonucunda ortaya çıkan hasarlar.

Garanti Şartları

1. Garanti süresi malın teslim ve fatura tarihinde başlar, 2 yıl veya 1,6mm diş derinliği kalana kadar (hangisi önce dolarsa) sürer.
2. Firmamızca satılan her dış ve iç lastik; üretim, malzeme ve işçilik hatalarında firmamızın garantisi altındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamaması durumunda, malın satıcısı, bayisi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde yükümlülük tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Lastiklerin, garanti süresi içerisinde üretim, malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda ve tamirin mümkün oldugu hallerde işçilik masrafı ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirtilen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 yil içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yani sıra bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, tamir için gereken azami sürenin aşılmasi, firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcısı, bayisi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici, malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malin kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan konularda ve özellikle aşırı kullanım nedeniyle taban diş derinliğinin emniyet seviyesi olan ve resmi kuruluşlarca tespit edilen en düşük diş derinliğine kadar aşınması ile lastik kullanım ömrünü tamamlamış olacağından garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
7. Tüketici, Otomotiv Lastikleri Tevzi A.Ş. yetkili satıcısıyla anlaşmazlığa düşmesi halinde, durumu en kısa sürede şirketimize yazılı veya telefonla bildirmelidir.
8. Tüketici, garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlügü’ne başvurabilir.